Navigácia

Obsah

Pamiatky

rímsko kat. kostolRímskokatolícky kostol sv. Ladislava, jednoloďová stavba s polkruhovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1899, vznikla na staršom základe. Kostol bol obnovovaný v roku 1949. Svätyňa kostola je zaklenutá valenou klenbou, loď krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi. Oltár a organ pochádzajú z konca 19. storočia. Jednoduchú fasádu tvoria lizénové rámy a polkruhovo ukončené okná.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, baroková stavba z konca 18. storočia.

Kaplnku vo Fiľ. Kľačanoch postavili v roku 1375 Mikuláš, Šimon a Lukáš. Jednoloďová dispozícia s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutého valenou lunetovou klenbou, loď pruskou. Predstavaná bola veža na pilieroch, kamenná kalichová krstiteľnica z konca XVIII. storočia. Z pôvodnej barokovej kazateľnice sa zachoval už len baldachýn a štyri plastiky evanjelistov.

Pôvodný zvon bol z roku 1612.

Panská kúria Ľudovíta Mocsáriho v Kurtáni, postavená v roku 1840. Pri kúrii z príležitosti 160. výročia narodenia(26. 10. 1826 Ľ. M.) v roku 1986 organizácie Csemadok v Lučenci, Fiľakove a Fiľakovských Kováčoch odhalili pamätnú tabuľu na balvane s nápisom " Itt született Mocsáry Lajos politikus és író a nemzetek és nemzetiségek barátságának és egyenjogúságának szószólója" ( Tu sa narodil Lajos Mocsáry, politik a spisovateľ, hlásateľ priateľstva a rovnoprávnosti národov a národností).