Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Fiľakovské Kováče

Výročná členská schôdza 27.02.2022

 

Veliteľ otvoril výročnú schôdzu, prebehlo privítanie hostí a prítomných. Predstavenie programu schôdze, ako bude prebiehať:

1. Otvorenie rokovania

2. Správa o činnosti DHZ za roky 2017-2022

3. Správa o hospodárení za roky 2017-2022

4. Návrh voľby výboru DHZ na obdobie 2022-2027

5. Návrh Delegáta na Výročné valné zhromaždenie

6. Voľby nového výboru a delegáta

7. Povyšovanie členov, jubilanti, privítanie detí do DHZ, ďakovné listy

8. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 2022-2027

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

Neskôr prebehol návrh na voľby výboru DHZ na obdobie 2022. Veliteľ predložil návrh na Výročné valné zhromaždenie. Desiateho februára boli navrhnutý na Výborovej schôdzi do výboru DHZ nasledujúci členovia:

Veliteľ: Erika Agóčová

Tajomník: Nikola Molnárová

Strojník: Ladislav Molnár

Pokladník: Kristína Triznová

Preventivár: Róbert Brózman

Referent mládeže: Marta Fašangová

Člen výboru: Milan Melicherčík a Daniel Molnár

Za delegáta na Výročné valné zhromaždenie Gabriela Kelemena

Výbor bol odhlasovaný.

Prebehlo oficiálne privítanie detí do DHZ Fiľakovské Kováče, deti zložili sľub pre mladých hasičov a prevzali si pamätné listy.

 

Po privítaní sa odovzdávali sa odovzdávali ďakovné listy:

Jozef Gyomrai – za zhotovenie vozíka na prepravu PS 121

Ján Botoš – poskytnutie miesta na prípravu na súťaže

Milan Melicherčík – koordinovanie detí na tréningoch

 

Hodnosti:

Aktívnych členov DHZ Fiľakovské Kováče povýši veliteľka Erika Agóčová

Do hodnosti starší hasič:

Agóčová Lívia, Brózman Róbert, Brózmanová Bianka, Fašangová Marta, Gyerpál Ladislav, Gyomrai Jozef, Gyomraiová Alena, Melicherčík Milan, Molnár Dániel, Molnár Dénes, Molnárová Nikola, Muránsky Michal, Nagy Ján, Sojka Ján, Števove Ladislav a Triznová Kristína

Do hodnosti starší zbormajster:

Molnár Ladislav

 

Stužku za vernosť dostanú nasledujúci členovia:

 

Stužku I. stupňa – 10 rokov

Agóčová Erika, Brózman Róbert, Fašangová Marta, Gál Marcel, Kelemen Gabriel, Kelemen Richard, Kelemenová Angelika, Melicherčík Milan, Molnárová Nikola, Števove Ladislav

 

Stužku II. stupňa – 20 rokov

Agóčová Lívia, Gál Veronika, Nagy Ján, Sojka Ján

 

Stužku III. stupňa – 30 rokov

Gyomrai Jozef, Gyomraiová Alena, Kelemen Gabriel, Molnár Ladislav

Stužku V. stupňa – 50 rokov

Dostala osoba, ktorá je členom od roku 1971 (čiže už 51 rokov), od svojich pätnástich. Dlhé roky pôsobil ako predseda zboru a pri príležitosti členského jubilea, obec a DHZ Fiľakovské Kováče udeľuje Ďakovnú plaketu pre Štefana Tamáša.

Po udelení hodností bol predstavení plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 2022-2027.

Neskôr prebehla otvorená diskusia, rekapitulácia schválených uznesení Výročnej členskej schôdze a záver.

 

Členovia DHZ Fiľakovské Kováče

Aktuálne je v DHZ Fiľakovské Kováče 33 členov + 24 detí

Deti

Kaličiaková Eva                      Plameň

Bertová Dóra                         Plameň

Kaličiak Lukáš                                    Plameň

Vetrák Michal                                    Plameň

Štecz Peter                             Plameň

Gyerpál Bernadett                 Plameň

Oláh Nikolas                           Plameň

Gyomrai Peter                                   Plameň

Gyomraiová Ema                   Plameň

Kelemen Leo                          Plameň

Sojková Sofia                          Plameň

Hegyi Dániel                          Plameň

Melicherčík Kristián               Plameň

Oláh Armando                       Plameň

Molnárová Irma Chloé          Plameň

Števove Ladislav                     Plameň

Piršel Krištof                                   Prípravka

Števove Ádám                                Prípravka

Melicherčík Lukáš                        Prípravka

Nagy Simon                                     Prípravka

Gyomrai Miroslav                        Prípravka

Gál Julianna                                    Prípravka

Rotter Lukáš                                    Prípravka

Melicherčíková Mia                   Prípravka

 

Ženské družstvo                                                  Mužské družstvo

Erika Agóčová -zbrojmajster,strojník                        Ladislav Molnár-strojník

Bianka Brózmanová- spojka                                      Gabriel Kelemen-zbrojmajster, sací kôš

Barbora Triznová-náhradník                                     Ján Nagy- spojka

Kristína Triznová- B-čkárka                                       Róbert Brózman-rozdeľovač

Anikó Gyomraiová- rozdeľovač                                 Daniel Molnár-pravý prúd

Alenka Gyomraiová- pravý prúd                               Dénes Molnár- ľavý prúd

Antónia Gyerpál- ľavý prúd                                       Ján Sojka- náhradník

Andrea Gyerpál-náhradník                                       Ladislav Števove- B-čkar

Nikola Molnárová- sací kôš

 

 

 

 

Súťaže v roku 2021:

12. Júna sme sa zúčastnili  na Oblastnom kole dobrovoľných hasičských zborov v Rapovciach, kde sme sa umiestnili s našim zmiešaním družstvom na deviatom mieste z dvadsiatichštyroch mužstiev. Štafetový beh s dvomi penalizáciami sme zdolali s časom 105,75 sec a útok za 45,55 sec

31. Júla sme prijali pozvanie od hasičov z Radzoviec na Pohár starostu obce. Prvý krát po dlhej dobe sme súťažili už nielen mužským, ale aj ženským družstvom. Požičanou mašinkou sme dosiahli tieto časy:  Ženy: 30,45 sec

           Muži: 35,49 sec

 

21. Augusta Putovný pohár starostku obce Mýtna

Vydarená súťaž, na ktorej sme sa zúčastnili s tromi mužstvami – Ženy, Muži a Deti

Dosiahli sme najlepšie časy v celej sezóne – Ženské družstvo: 29,82 sec – 8. miesto

                                                                               Mužské družstvo: 24,96 sec – 8. miesto

 

3.September -sme boli vo Veľkom Krtíši na nočnej súťaži. Obe naše mužstvá mali na dosah o pár sekúnd lepší čas, ale napriek tomu sme si to užili. Bola to dobrá skúsenosť proti kvalitným družstvám a pekný zážitok z našej prvej nočnej a zároveň z našej poslednej súťaže v roku 2021

Ženy: 30,02 sec (NP) – 5. miesto

Muži: 26,45 sec – 13. miesto

 

26. September- sa konala na fiľakovskom hrade súťaž Železný hasič Novohradu. Zo zboru sme sa dvaja zúčastnili a vyskúšali zásahovú činnosť profesionálnych hasičov v rámci tejto súťaži.

Daniel Molnár sa umiestnil v kategórií do 30 rokov na peknom siedmom mieste a Gabriel Kelemen získal druhé miesto v kategórií nad 30 rokov

Dňa 21.08.2021 sa družstvo mladých hasičov Plameň zúčastnilo súťaže o pultovný pohár starostky obce Mýtna, kde v disciplíne požiarny útok s vodou obsadili 4. miesto s časom 45:07.

1.9.2021 vycestovali do okresu Veľký Krtíš do obce Železovce kde sa deti Plameň a aj Prípravka zúčastili pohárovej súťaže Plameň a jesenného preteku. Vytvorili až 5 štvorčlenných družstiev, ktoré súťažili v 4 disciplínach a mali na ne 2 pokusy. Veľkým pútačom bol náš najmladší team s 3 ročnou Miou Melicherčíkovou a 4 ročným Mirkom Gyomraim, ktorí i napriek dosť náročným disciplínam obsadili v kategórii prípravka krásne 3. miesto. V tejto kategórii sme obsadili aj skvelé 1. miesto s teamom Peter Štecz, Ladislav Števove, Adam Števove a Simon Nagy. V kategórii žiaci sme dosiahli vo vysokej konkurencii miesta 8,7 a 6.

DHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZDHZ

Fotogaléria

JUBILANTI 27. 11. 2019