Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2022

Kúpno-predajná zmluva

4/2022

1 093,60 EUR jedentisícdeväťdesiattri eur a 60 eurocentov

Veronika Hustinová

Obec Fiľakovské Kováče

30.03.2022

Licenčná zmluva

3/2022

325,00 EUR tristodvadsaťpäť eur

Obec Fiľakovské Kováče

TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 33/836, 010 01 Žilina

25.03.2022

Zmluva o spolupráci

4-1/2022

Neuvedené

Obec Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

23.03.2022

Zmluva o dielo

2022030802

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

01.03.2022

Zmluva o poskytovaní služby

02/2022

nula

Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

19.01.2022

Zmluva o obchodnej spolupráci

1/2022

Neuvedené

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o., Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

19.01.2022

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľ.kováče na rok 2022

OcUFK/250/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

27.12.2021

Dodatok č.4 o poskytovaní audítorských služieb

4

720,00 EUR sedemstodvadsať

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

27.12.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

51/2021/ZoNFP

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Obec Fiľakovské Kováče

INSUCCOR s.r.o.

20.12.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO

26 21 01

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

20.12.2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

15.12.2021

dodatok č.2

2

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

15.12.2021

Dodatok č.1

1

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2021

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

21/2021

200,00 EUR dvesto eur

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

21.10.2021

Zmluva o spolupráci

18/2021

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

21.10.2021

Sponzorská zmluva

17/2021

300,00 EUR tristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Klas, s.r.o.

12.10.2021

Kúpna zmluva

16/2021

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Mihóková Oľga

Obec Fiľakovské Kováče

29.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

15/2021

nula

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

27.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

14/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

27.09.2021

Pekárenské výrobky pre ŠJ

13/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

27.09.2021

Kúpna zmluva

12/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

10.09.2021

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

11/2021

nula

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

10.09.2021

Zmluva o poskytovaní služby

10/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Matej Fehér - MEDIACITY

Obec Fiľakovské Kováče

23.07.2021

Nakladanie s odpadmi

092101

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

29.06.2021

Deň obce Fiľakovské

823/2021/ODDDO

1 400,00 EUR jedentisíccštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: