Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Obec Fiľakovské Kováče Sídlo: 986 01 Fiľakovské Kováče 275

Zastúpený: Michal Muránsky, starosta obce

IČO: 00316083

Tel.: 047/438 02 33, 0905 548 287

E-mail: filkovace@gmail.com

Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov: Michal Muránsky, starosta obce,

Telefón 047/438 02 33, 0905 548 287 e-mail: filkovace@gmail.com